Betongsensorer för att mäta uttorkningen av betong

Diarienummer 2018-04521
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018