Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Betalningsviljan för trafiksäkerhet i hedonisk sök

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 426 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02374

Statistik för sidan