Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - oktober 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom beställarnätverk utveckla kunskap och beställarkraft vad gäller att beställa nya lösningar som är i linje med klimatkrav och på så sätt öka möjligheterna att innovation inom transportinfrastrukturområdet implementeras. Projektets mål är att vidareutveckla arbetet inom det beställarnätverk som redan startats av InfraSweden2030 med fokus på kommuner som en stor offentlig beställare.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från beställarnätverket förväntas bidra till höjd beställarkompetens och sakkompetens samt större förståelse för gemensamma behovsbilder. En större samlad beställarkompetens och köpkraft förväntas resultera i tydliga miljöeffekter, inte minst rörande sektorns utsläpp av växthusgaser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper över ett och halv år och är indelat i tre parallella delprocesser/arbetspaket: Processledning: Övergripande processledning och ansvar för att arrangera nätverksträffar med olika teman. I detta arbete innefattas även att fånga upp goda exempel samt att sprida/dela till intressenter. Innovationsteam: Olika innovationsteam bildas för att skapa case och planera/genomföra pilotförsök riktat mot samverkan och nätverk Lärande/metodutveckling: Samla kunskap och skapa systematiskt lärande för att lättare kunna sprida erfarenheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 september 2022

Diarienummer 2021-03466

Statistik för sidan