Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 686 931 kronor
Projektets löptid september 2021 - oktober 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att stödja offentliga beställare i arbetet att nå en klimatneutral anläggnings-sektor genom upphandling som främjar innovation. Sprida kunskap om nya innovationer (produkter, tjänster, arbetssätt mm) och därigenom påskynda spridning, implementering och nyttiggörande. Beställare stärker sin beställar-kompetens En stärkt aktörssamverkan, tidig dialog mellan beställare och aktörer som skapar hållbara lösningar

Långsiktiga effekter som förväntas

- Etablerat nätverk där dialog mellan beställare och aktörer på marknaden sker. Bland annat underlag till ADDA (verksamhetsstöd till offentlig sektor) inför kommande ramavtals-upphandlingar. - Stärkt kompetens kring upphandling av klimatneutral anläggning. Bland annat konkret arbete med upphandlings-underlag och kriterier. - Sprida referenscase som validerar beständighet och kvalitet hos en ny lösning i bygg och anläggningsprojekt. - Stärkt internationell kontakt genom Anglian Water

Upplägg och genomförande

Nätverket har haft 10 nätverksträffar och ett tjugotal teamträffar. Upplägget har varit digitala tvåtimmarsmöten (vilket lyfts fram som en viktig framgångsfaktor av deltagarna), förutom en nätverksträff som var ett fysiskt möte hos en av beställarna. Deltagarna har uppskattat både former (korta digitala möten) och innehåll. (olika teman ex VA, klimatneutral betong mm).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 mars 2023

Diarienummer 2021-03466

Statistik för sidan