Beslutsstöd för tidig estimering av kvalitetsbristkostnader

Diarienummer 2009-03954
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat