Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstöd för tidig estimering av kvalitetsbristkostnader

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03954

Statistik för sidan