Beslutsstöd för optimal schemaläggning vid

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01281

Statistik för sidan