Beslutsstöd för diagnossättning och triagering inom primärvården

Diarienummer 2017-02348
Koordinator DOCTRIN AB
Bidrag från Vinnova 1 874 861 kronor
Projektets löptid maj 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

Syftet med projektet är att driva på utvecklingen av intelligenta medicinska beslutsstöd för att underlätta triagering och handläggning av olika sjukdomstillstånd inom primärvården. Målet är att ta fram en fungerande AI-prototyp som baserat på detaljerade frågeformulär kan generera preliminära diagnosrekommendationer för 20 av de vanligaste sökorsakerna inom svensk primärvård.

Förväntade effekter och resultat

En fungerande AI-prototyp som kan ge pålitliga diagnosrekommendationer skulle vara en revolutionerande utveckling som kommer öka vårdens kvalitet genom att stödja personal i beslut kring triagering och handläggning. På sikt kan en sådan lösning också utgöra en viktig effektiviseringspotential genom att frigöra tid för primärvårdens sköterskor, läkare och övriga personalkategorier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer omfatta datainsamling och -bearbetning, optimering av AI-prototyp samt testning och utvärdering av AI-prototyp. Doctrin AB kommer agera projektkoordinator och arbetet utgör ett samarbete mellan svenska vårdgivare (Capio), akademiska institutioner (KTH & Lunds universitet) samt Doctrin AB.

Externa länkar

På Doctrins hemsida kommer vi framöver presentera uppdateringar om detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.