Beslutsstöd för att integrera ekonomistyrning och produktionssystem samt analysera CCC-effekter

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2013
Status Avslutat