Bergvärmeväxlare av koaxialtyp med lågt pumpeffektbehov för kombinerad värmlagring och köldlagring

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för byggvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 610 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04475

Statistik för sidan