Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bergvärmeväxlare av koaxialtyp med lågt pumpeffektbehov för kombinerad värmlagring och köldlagring

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för byggvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 610 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04475

Statistik för sidan