Behovsanalys Vietnam

Diarienummer
Koordinator DESIGN UNITED AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 70 744 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00042

Statistik för sidan