Behovsanalys Vietnam

Diarienummer
Koordinator DESIGN UNITED AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 70 744 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat