Behovsanalys: Vårdportal för unga med diabetes

Diarienummer
Koordinator SN MEDINFO HANDELSBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00840

Statistik för sidan