Behovsanalys medicinsk programvaruplattform

Diarienummer
Koordinator Evidente Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 86 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2010
Status Avslutat