Behovsanalys MAFOS

Diarienummer 2010-01844
Koordinator WAVECRAFT I UPPSALA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Externa länkar

WaveCraft´s hemsida konstruerad med basis i kunskap genererat av projektet.