Behovsanalys - innovationer för äldres livsmiljöer

Diarienummer
Koordinator HSB:s Riksförbund ek. för.
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - januari 2008
Status Avslutat