Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behovsanalys - fotonräknande röntgendetektorer

Diarienummer
Koordinator XCounter AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04572

Statistik för sidan