Behovsanalys - fotonräknande röntgendetektorer

Diarienummer
Koordinator XCounter AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04572

Statistik för sidan