BehavioSec BankID

Diarienummer
Koordinator Behaviometrics AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03828

Statistik för sidan