Behavioral economic drivers of debt and default

Diarienummer 2014-04370
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt projekt syftar till att analysera huruvida det finns ett orsakssamband mellan ekonomiskt utsatthet och så kallade behavioral biases i individers beslutsfattande.

Förväntade effekter och resultat

I det här projektet avser vi undersöka effekterna av ekonomisk utsatthet på två sätt. För det första vill vi se om orsakssambander som Shah m.fl. funnit i experiment även håller i faktiska beslutssituationer. Vi gör det genom att studera beteenden före och efter utbetalningar av löner eller andra förmåner. För det andra vill vi analysera, i experiment såväl som i faktiska beslutssituationer, huruvida ekonomisk utsatthet inte bara försvårar den kognitiva förmågan utan även förändrar individers preferenser.

Planerat upplägg och genomförande

Project 1: (SE) FIELD: Jan. 2015 Oct 2017: (i) Design and run the experiment in 13 banks across Sweden (Sept-Dec 2015), (ii) Match the experimental data with registered data from the financial institution, (Dec 2015 March 2016), (iii) Data analysis + preliminary results: (April-Dec. 2016), (iv) Draft first paper (Sept 2016) (v) Draft of second paper (Jan-March 2017) Project 3: LABORATORY: June 2016 Jan 2018 (i) Experiment Design and running the experiment (June-Dec 2016) (ii) Analysis of the data and new experimental sessions (Jan-Apr 2017), (iii) First draft (May-Nov 2017).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.