Behandling av intraventrikulär hjärnblödning hos för tidigt födda barn

Diarienummer
Koordinator Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04413

Statistik för sidan