Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behandling av intraventrikulär hjärnblödning hos för tidigt födda barn

Diarienummer
Koordinator Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04413

Statistik för sidan