Behandling av intraventrikulär hjärnblödning hos för tidigt födda barn

Diarienummer 2009-04413
Koordinator Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat