Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bearbetning av kompositer

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet i projektet var att undersöka skärparametrar för borrning och fräsning i kompositer, för att primärt kunna korta bearbetningstider och samtidigt öka kunskapen om skärande bearbetning i komposit. Eftersom efterbearbetning i kompositer i stor utsträckning genomförs med skärande bearbetning, är kunskapen betydelsefull när tillverkning av kompositer i högvolym ökar hos SME tillverkare. Bearbetning med robot blir också mer vanligt både av komposit och metall.

Resultat och förväntade effekter

Testerna visar att det finns goda möjligheter att reducera tillverkningstider med rätt verktyg. För håltagningen har bearbetningstiden minskat med 55%, samtidigt som livslängden på fräsen har bibehållits. För bearbetning av kanter med en ny typ av klinga med grövre diamant och ett annat bindemedel, samt diamant på sidan av klingan, ökades produktiviteten 56 % och samtidigt ökade livslängden med 20%. Generellt finns mer verktyg för kompositer från tillverkare av verktyg för skörande bearbetning.

Upplägg och genomförande

I detta projekt valdes i uppstartskede att undersöka bearbetning på Podcomps badrums kompositer. Kompositmaterial är glasfiber och Pollyester härdplast. Bearbetningen består av fräsning av, av hål och kapning av trimkanter med klinga. All bearbetningen sker med robot. Primärt var målet att reducera bearbetningstider med bibehållen kvalité. Ett vanligt problem som noterats vid bearbetning med robot är möjligheten att utföra linjära rörelser. Detta är troligen en orsak varför en viss varmgång kan uppstå för bearbetning med klingor och att hål blir ovala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2018

Diarienummer 2018-02789

Statistik för sidan