Bearbetning av kompositer

Diarienummer 2018-02789
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Målet med projektet är att undersöka skärparametrar för borrning och fräsning i kompositer, för att primärt kunna korta bearbetningstider med bibehållen kvalitet och öka kunskapen om skärande bearbetning.

Förväntade effekter och resultat

Genom att öka kunskapen av bearbetning av kompositer som beskrivits ovan, kan PODCOMP och Composite Service utveckla deras arbetsområden och stärka konkurrenskraften. Kunskapen kommer även att lämpa sig för nya områden som multimaterial lösningar inom fordonsindustrin. Användande av bättre skärparametrar möjliggör ledtidsförkortningar och därigenom, lägre kostnader, som underlättar möjligheten att leverera till nya kunder inom olika branscher.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter som planeras inom projektet är. 1.Diskussion för val av lämplig geometri/material för test skärparametrar. 2.Utprovning av skärparametrar som är kompatibla med valt geometri/material. 3.Utvärdering och sammanställning av grundparametrar. 4.Utvärdering och sammanställning av användningsområden. 5.Utvärdering och rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.