Batch-kompatibla miniatyriserade NO-sensorer för personlig övervakning av astma

Diarienummer
Koordinator Aerocrine Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 984 100 kronor
Projektets löptid juli 2009 - november 2012
Status Avslutat