Banbrytande teknikplattform för framtidens simulatorer inom titthålskirurgi

Diarienummer 2010-00197
Koordinator Surgical Science Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2011
Status Avslutat