Banbrytande idé för effektiva processer

Diarienummer 2018-04266
Koordinator Spira Energy AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

I detta projekt vill vi konstruera och bygga vår första kundprototyp med en effekt på mellan 5-15kW. Denna prototyp vill vi testa i en mer verklig miljö genom installation hos en första kund. Installationen kommer sedan vara till stor hjälp för att bolaget skall kunna finansiera sin fortsatta verksamhet och ta fram större prototyper.

Förväntade effekter och resultat

Med hjälp av en helt ny teknik som använder vatten som kolvar har Spira visat en exceptionellt hög verkningsgrad. Med hjälp av Spiras nya teknik så kan man bygga effektiva energilager i stor skala. Tekniken kan komma att leda till en väsentligt ökad konkurrenskraft och effektivisering av processer.

Planerat upplägg och genomförande

1. Teoretisk modell för att ta fram maskinens geometri och prestanda 2. Konceptutveckling och komponentval med utgångspunkt ur geometrin och prestandan från teoretisk modell 3. Konstruktion utifrån genererat koncept 4. Upphandling Byggnation - Komma överens om pris och ingå avtal 5. Byggnation 6. Inköp av komponenter 7. Montering och sammansättning av komponenter 8. Driftsättning av maskinen 9. Tester av prototypens prestanda 10. Analys och sammanställning av resultat 11. Övergripande projektledning under projektets gång

Externa länkar

Bolagets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.