Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Balpressprocess MEGA

Diarienummer
Koordinator PRESONA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 557 450 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018

Syfte och mål

Projekt MEGA har haft som syfte och mål att utveckla en ny och mer effektiv process för komprimering av avfallsmaterial jämfört med idag existerande processer samt att utveckla MEGA-processen till en teknisk och kommersiell fungerande komprimeringsmetod för komprimering av avfall. MEGA-processen har utvecklats och visar sig ge en betydande mer effektiv komprimeringsmetod, där hög kapacitet samt hög energieffektivitet per producerat ton material är utmärkande jämfört med traditionella komprimeringsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och resultat av MEGA-processen har varit en kraftigt ökad kapacitet samt reducerad energiåtgång per producerat ton material. MEGA-processen uppfyller dessa förväntade effekter och resultat genom upp till 100 % kapacitetsökning samt en betydande ökning i energieffektivitet per producerad ton material jämfört med konventionella komprimeringsmetoder.

Upplägg och genomförande

Utveckling av process, teknologi, konstruktion, tillverkning och validering av balpress baserad på MEGA-processen har genomförts med resurser inom företaget kompletterande med externa resurser i form av konsulter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01911

Statistik för sidan