Balpressprocess MEGA

Diarienummer 2018-01911
Koordinator PRESONA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 557 450 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projekt MEGA avser utveckling av en ny och betydligt mer effektiv process för komprimering av avfallsmaterial (papper, plast, hushållsavfall etc.) jämfört med dagens existerande processer. Framtagning av en första fungerande prototyp för testning och validering samt patentansökan avseende ny komprimeringsprocess Målet med projektet är att utveckla MEGA processen till en tekniskt och marknadsmässigt fungerande komprimeringsmetod för komprimering av avfall samt patentera processen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat av den nya processen är kraftigt ökande kapacitet med en reducerad energiåtgång per producerat ton material.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av teknologi, konstruktion av balpress samt tillverkning och validering av prototyp enligt MEGA processen kommer att ske inom företaget med kompletterande externa resurser i form av konsulter och andra experter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.