Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Axiell suspensionssprutning - en språngteknik för radikalt förbättrade materialegenskaper hos termis

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att utvärdera en ny teknik för sprutning av keramiska beläggningar för applikationerna gasturbiner och bränsleceller. Resultaten bekräftade att tekniken har en potential för att skapa beläggningar med unika egenskaper. Två viktiga faktorer gör metoden mycket attraktiv för att framställa nya typer av ytbeläggningar; 1. En unik mikrostruktur med små defekter som har potential att ge betydande förbättrade egenskaper hos beläggningarna 2. Metodens höga flexibilitet som gör det möjligt att spruta mycket täta beläggningar för bränslecellsapplikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av projektet visade att tekniken gör det möjligt att spruta nanostrukturerade beläggningar som förväntas kunna skapa en helt ny klass av ytbeläggningar för nya tillämpningar för termisk sprutning. Projektet resultat förväntas leda till nya forsknings- och applikationsområden för termisk sprutning såsom lågfriktionsskikt, nötningsskikt och fotokatalytiska skikt

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fem huvudaktiviteter AP 1 Teknisk specifikation och val av material, tjocklekar och utvärderingsmetoder, munstycksdesign AP 2 Munstycksutveckling AP 3 Provsprutning och provutvärdering AP 4 Materialkarakterisering, restspänningsmätningar och mekanisk provning AP 5 Slutrapport. Projektets utveckling och resultat visade att såväl upplägg och längd på arbetspaketen stämde väl överens mellan planering och utförande. Forskningsfrågorna i ansökan har varit aktuella och visat sig gälla under projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02032

Statistik för sidan