AVATAR - Advanced Automotive Aircharge Integration

Diarienummer 2015-04858
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 97000
Bidrag från Vinnova 3 604 500 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång 2015-04161-en

Syfte och mål

Metoder för effektivare utveckling av förbränningsmotorns air-charge system i komplexa drivlinor, de system som hanterar motorns lufttillförsel och turboladdning. Nya krav på avancerade, robusta och kostnads-effektiva drivlinor ställs mot allt kortare utvecklingstider. Projektets mål är en modell-baserad metodik för kravställning, konceptutveckling, testning och verifiering, som hanterar integrationen av air-charge system i nya motorkoncept. Metodiken kommer bygga på nyutveckling av air-charge modeller, baserade på test och mätningar på prototypmotorer.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt kompetens för konkurrenskraftig utveckling hos svensk bilindustri. Fördjupat samarbete mellan Volvo Cars och Linköpings Universitet inom drivline- och motor-reglering. Forskningen direkt tillgänglig för relevanta industriprojekt. I resultaten definieras generiska air-charge modeller för konceptutveckling, simulering, testning, verifiering och algoritmutveckling. Modell-baserade regler-strategier kommer utvärderas i test-motorer. Resultat kommer även presenteras i internationella konferenser och tidskrifter samt i en planerad Licentiatavhandling.

Planerat upplägg och genomförande

Volvo är koordinator för övergripande arbetsmål och koncept. Med erfarenhet från air-charge och drivline-utveckling läggs egen resurs på hårdvaru/mjukvaru-support, algoritmutveckling och motortest. Projektet finansierar en doktorand i Linköping och ingenjörsresurs till motorrigg. Linköping bidrar med modellbaserad reglermetodik, simuleringsmodeller och egen testmjukvara. Datainsamling och testning bedrivs både på Volvo och i Linköping. Resultaten kommuniceras löpande i projektmöten och presenteras öppet i projektrapporter och vetenskapliga publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.