Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AVATAR - Advanced Automotive Aircharge Integration

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 97000
Bidrag från Vinnova 3 604 500 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2015-04858sv.pdf (pdf, 389 kB)

Syfte och mål

Volvo Car Corporation och Linköpings Universitet har genomfört projektet ”AVATAR” (Advanced Automotive Air-charge integration). Ett samarbete med studentprojekt, M.Sc exjobb, doktorandarbete och forskning. Förbränningsmotorer får allt mer avancerade luft- och turbo-system (eng: ”air-charge syst.”), för att möta prestanda, emissions och CO2-krav. De integreras i elektrifierade drivlinor, med nya krav på system-egenskaper och reglering. AVATAR har tittat på framtida koncept och utvecklat modeller och styrsystems-mjukvara för luft, EGR och turbo-reglering.

Resultat och förväntade effekter

Modellbaserade reglerstrategier har utvecklats för lågtrycks-EGR, elektrisk kompressor, olinjära flödes-aktuatorer och turbo-system. Resultat har presenterats som publicerade konferensartiklar och i tekniska rapporter. Modeller för delsystem har integrerats i simuleringsmiljö för konceptstudier och virtuell testning. Algoritmer har implementerats i motorstyrsystem och integrerats i plattformsmjukvara för VCCs framtida drivlinor. Projektet har bidragit till ny kunskap om systemegenskaper som fortsatt kommer kunna användas i framtida utveecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

AVATAR har använt modellbaserad design för utveckling av motorstyrsystem. Test och mätdata från motorrigg har använts för modellering. Modellerna har sedan integrerats i en simuleringsmiljö för virtuell utveckling. Konceptframtagning och funktioner har kunnat utvärderas virtuellt innan implementering i ett önskat motorstyrsystem. Efterföljande koncept-test i motorrigg har visat på nyttan av modellbaserad utveckling, som typiskt ger en fungerande första-implementering av mjukvaran och även en ökad förståelse för observerade systemeffekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-04858

Statistik för sidan