Avancerade optiska kommunikationsteknologier för access och transport

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02930

Statistik för sidan