Avancerade GIS-funktioner för brottsbekämpning

Diarienummer 2009-00852
Koordinator Blue Mobile Systems AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat