Avancerade GIS-funktioner för brottsbekämpning

Diarienummer
Koordinator Blue Mobile Systems AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00852

Statistik för sidan