Avancerad tjänstedesign med utpräglad policydimension

Diarienummer 2018-04392
Koordinator Arbetsgivarverket
Bidrag från Vinnova 555 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att statliga myndigheter ska vara attraktiva arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen även på sikt behöver arbetsgivarpolitiken utvecklas när förutsättningarna förändras. Arbetsgivarverket vill därför med hjälp av avancerad tjänstedesign utforska hur statliga arbetsgivare ska möta och introducera yngre nyanställda med delvis andra förväntningar och erfarenheter än tidigare generationer i ett arbetsliv som blir alltmer gränslöst. Målet är att ta fram ett helt nytt underlag kring frågeställningen som kan användas av Arbetsgivarverkets medlemmar.

Förväntade effekter och resultat

Bidrag till minskad ohälsa bland unga statsanställda genom utveckling av målgruppsanpassad introduktion i arbetslivet.

Planerat upplägg och genomförande

För att kunna genomföra projektet behöver Arbetsgivarverket avropa och anlita konsulthjälp inom avancerad tjänstedesign med utpräglad policydimension. I och med att Arbetsgivarverket beviljats medel från Vinnova kommer arbetet med att avropa denna konsulthjälp påbörjas under december 2018. Närmare detaljer om upplägg och genomförande kommer att utgå ifrån anlitat konsultföretags förslag. Konsultföretaget ska bygga sitt förslag utifrån Arbetsgivarverkets kravställning (som är densamma som Arbetsgivarverkets ansökan till Vinnova).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.