Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad tjänstedesign med utpräglad policydimension

Diarienummer
Koordinator Arbetsgivarverket
Bidrag från Vinnova 495 429 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Syfte och mål

Arbetsgivarverket gör bedömningen att projektet uppfyllt syftet att ge underlag i hur vi som statliga arbetsgivare ska möta och introducera yngre nyanställda med delvis andra förväntningar och erfarenheter än tidigare generationer i ett arbetsliv som blir alltmer gränslöst, att pröva ett innovativt arbetssätt för utvecklingsarbete och resulterat i ett underlag vars slutsatser Arbetsgivarverkets medlemmar kan använda och inspireras av vid det egna arbetet inom området ”attraktiva arbetsgivare” med särskilt fokus på unga nyanställda inom staten.

Resultat och förväntade effekter

Den slutrapport som tagits fram av konsultföretaget Itch, som processlett genomförandet av policylabbet, belyser insikter om unga nyanställdas behov vid anställningsstarten/introduktionen hos statliga arbetsgivare. Slutsatserna från projektet kan användas som ett underlag för Arbetsgivarverkets medlemmar i introduktionen och arbetsledningen av unga anställda för att på sikt bidra till minskad ohälsa bland unga statsanställda.

Upplägg och genomförande

Konsultföretaget Itch har på uppdrag av Arbetsgivarverket processlett genomförandet av policylabbet där sex av Arbetsgivarverkets medlemmar har medverkat. Policylabbet har genomförts i tre workshops med Arbetsgivarverkets medlemmar samt två omgångar av intervjuer med unga nyanställda hos dessa medlemmar. Hypoteser har tagits fram och prövats gentemot unga nyanställda och resulterat i slutsatser som dokumenterats i en skriftlig slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-04392

Statistik för sidan