Avancerad Kontroll för Robotic Protes

Diarienummer
Koordinator Integrum AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en osseointegrerad tvåvägsport för permanent kommunikation mellan implanterade elektroder och armproteser. Med det nya systemet kan man registrera nerv- och muskelsignaler för styrning av en protes samt uppnå konstgjord känsel genom feedback från omgivningen.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har gett upphov till att man för första gången behandlat en person med amputation med permanent implanterade nerv- och muskelelektroder. Användaren upplever ökad funktionalitet i både vardagen och arbetet. Tidigare har liknande gränsytor endast använts på forskningsnivå, men i och med detta projekt har vi nu kunnat implementera den nya tekniken kliniskt.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett nära samarbete mellan Integrum AB, Chalmers Tekniska Högskola och Centrum för Ortopedisk Osseointegration (COO) på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Nyckeln till framgång har varit effekten av ett multidisciplinärt projekt där flera medicinska och teknologiska områden kombinerats på bästa sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00482

Statistik för sidan