Avalanche Photodetectors for Access Network Applications

Diarienummer 2008-03925
Koordinator Svedice AB
Bidrag från Vinnova 2 501 200 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2010
Status Avslutat