Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Autonomous Driving Effects on Sustainable Transportation (ADEST)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96000, PVV
Bidrag från Vinnova 90 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning FFI - Styrelse initierade projekt
Slutrapport 2014-06012 (DriveMe).pdf(pdf, 2014 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att uppskatta effekten av framtida autonoma fordon på säkerhet och trafikeffektivitet. Dessutom ingår arbetspaketet testprober med syfte att utveckla och bygga prototypbilar med automatiserad körning för att utvärdera automation på verkliga vägar med vanliga kunder. Funktionen är begränsad till torrt väglag, bra väder, bra ljusförhållanden, och är designad för en provsträcka som utgörs av Göteborgs ringled. Ringleden består av huvudsakligen av motorväg med separerade körriktningar där skyltad hastighet är 70 eller 80 km/h.

Resultat och förväntade effekter

Autonoma fordon (AV) har en stor kollisionsundvikande potential i jämförelse med en kravnivå som motsvarar en uppmärksam, skicklig, och erfaren förare. Trafikflödet påverkas marginellt av att introducera en andel med försiktiga AV i rusningstidstrafik på stora delar av ringleden. Däremot ökar köerna kraftigt där det idag är kapacitetsproblem, och skapar längre köer vid trafikstörningar. Deras förmåga att undvika olyckor kommer däremot att ta bort trafikstörningar och minska variationer i daglig restid. Möjliga ändringar i fysisk och digital infrastruktur belyses.

Upplägg och genomförande

Konfliktsituationer från verkliga olyckor rekonstrueras, och används som input till datorsimuleringar för att uppskatta den potentiella säkerhetseffekten av autonom körning. Resultaten jämförs med en kravnivå som motsvarar en uppmärksam, skicklig, och erfaren förare. Experiment på provbana användes för att studera förares förmåga att övervaka autonom körning. Effekten av autonoma fordon på trafikeffektivitet har analyserats med trafiksimuleringar (i VISSIM och SUMO), empirisk-analytiska metoder samt analys av olycks-, incident- och trafikdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06012

Statistik för sidan