Autonomous Driving Effects on Sustainable Transportation (ADEST)

Diarienummer 2014-06012
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96000, PVV
Bidrag från Vinnova 90 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Forska på effekter av ökad automatisering av fordon i trafikflöden. Uppdraget omfattar grundläggande analys, simuleringar och studier av trafikflöde i verklig miljö. Forskningsfrågor kopplar till säkerhet, energi effektivitet och trafikflödeskapacitet.

Förväntade effekter och resultat

Effektanalys av automatisering i trafikflöde. Resultat definierat i leveranser i projektansökan.

Planerat upplägg och genomförande

4 större arbetspaket (utveckling av mätinstrument, säkerhet, energieffektivitet och trafikflöde). För mer detaljerad beskrivning av arbetspaket och projektplanering se projektansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.