Autonom storskalig fyndanalys för effektivisering av bilddiagnostik

Diarienummer 2017-01545
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 029 838 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

Effektivitet i vården handlar om att göra saker på rätt sätt, men minst lika viktigt är att göra rätt saker. För att klara den enorma utmaningen med allt större vårdbehov måste sjukvården bli experter på att kontinuerligt både växla upp de nyttigaste aktiviteterna samt gallra ut de som inte bidrar lika mycket längre. Projektet kommer skapa beslutsstöd för detta ändamål inom bilddiagnostik, i form av autonoma algoritmer inom artificiell intelligens som gör analys av i text beskrivna diagnostiska fynd, innefattande hela populationer i befintliga kliniska IT-system.

Förväntade effekter och resultat

Beslutsstödet som tas fram väntas ha stor nytta för effektivisering av vården inom bild¬diagnostik. Istället för dagens vaga grunder vad gäller vilka riktlinjer för när undersökningar ska göras, kommer verksamheten få en kontinu¬erlig och detaljerad uppföljning över utfall och trender som underlag för förändrings¬arbete mot högre effektivitet. För varje onödig undersökning som und¬viks kommer resurser istället läggas på mer behövande, vilket totalt leder till bättre vård¬kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Sectra är ansvariga för att utveckla det prototypverktyg som projektet syftar till. Region Östergötland är sjukvårdsparten och står i projektet för kravställning, datainsamling och medicinsk expertis, och ansvarar därtill för en kliniskt relevant utvärdering av prototypen. Avdelningen för Systemteknik vid Uppsala Universitet bidrar med metodutveckling inom artificiell intelligens som återkopplas till Sectras prototyputveckling för ökad innovativ spets och ökad vårdnytta. Patienternas inställning till beslutsstödet kommer att undersökas genom intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.