Automatiskt oljespillsystem

Diarienummer
Koordinator Sjöblom Petersson Marine Technology AB - SP Marine AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03175

Statistik för sidan