Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Automatisk omkonfiguration

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Network and Systems Engineering
Bidrag från Vinnova 499 021 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Med molnet och IoT tar IT-system ett stort steg framåt. Det här hoppet är särskilt stort inom energisektorn. Ur säkerhetssynpunkt innebär detta stora utmaningar. De flesta säkerhetslösningar är komponentfokuserade. Det är emellertid nödvändigt att överväga systemet som helhet, eftersom en kedja bara är lika stark som den svagaste länken. Med det föränderliga teknologilandskapet förväntas denna komplexitet öka dramatiskt. Syftet och målet med förstudien var att utveckla en idé och ett konsortium för en H2020-projektansökan med inriktning mot cybersäkerhet för energisystem.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet av förstudien är en projektansökan som skickas in till programmet ”Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens” och utlysningen “Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches” (Innovation Action - SU-DS04-2018-2020.) Projektet heter ”EnergyShield - Integrated Cybersecurity Solution for the Vulnerability Assessment, Monitoring and Protection of Critical Energy Infrastructures.”

Upplägg och genomförande

Huvudfokus i förstudien har varit att få till ett bra konsortium för denna typ av projekt. I det inskickade förslaget har vi två stora industripartner (teknikleverantörer för energisystem), sju små och medelstora företag, tre universitet, två ”generators”, två DSOer, en TSO, en aggregator och en konsument. Projektidén diskuterades och utvecklades inom konsortiet för att tillhandahålla en integrerad verktygslåda, inklusive verktyg för sårbarhetsbedömning, säkerhetsbeteendeanalys, DDoS-reduktion, anomalitetsdetektering och säkerhetsinformation & händelsehantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Diarienummer 2018-00469

Statistik för sidan