Automatisk omkonfiguration

Diarienummer 2018-00469
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Network and Systems Engineering
Bidrag från Vinnova 499 021 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att söka ett EU-projekt inom utlysningen "the Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens call Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches." Huvudmål: bygga en konkurrenskraftig ansökan Delmål; 1) bygga att konsortium med forskare/experter, leverantörer & energibolag, 2) vidareutveckla idén, & 3) utvärdera idén

Förväntade effekter och resultat

Projektet som ska sökas kommer att ta itu med dagens säkerhetsproblem genom att utveckla metoder, modeller och tekniker som möjliggör automatiserad incidenthantering. Först uppnås systemövergripande säkerhetsmedvetenhet genom att automatiskt producera modeller av systemet baserat på tillgänglig data. Sedan kommer dessa modeller att utsättas för simulerade cyberattacker för att bedöma dess svagheter. Därefter kommer säkerhetsförbättringar att föreslås med hjälp av maskininlärningsteknik. Slutligen kommer en delmängd av dem att distribueras automatiskt.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudaktörerna i förstudien är lektor Robert Lagerström och professor Pontus Johnson, båda på KTH. Det finns tre aktiviteter i denna genomförbarhetsstudie. Huvuduppgiften och den som bedöms vara den mest kritiska är att få två större elbolag med demonstrationsplatser ombord och engagerade. Den andra uppgiften är att vidareutveckla idén för att visa några första resultat. För det tredje kommer idén att testas i liten skala med relevanta aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.