Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk Aktivitets Generator (AAG)

Diarienummer
Koordinator ENERA INTERNATIONAL AKTIEBOLAG - Enera International AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att genomföra en marknadsundersökning för och utveckla AAG, ett automatiskt system för att ta fram tidrapporter, aktivitetsrapporter och körjournaler för fältarbete. Uppfyllelse: Marknadsundersökning genomförd. Modifiering av AVL-enhet klar. Utveckling av AAG (nu WorkMirror) pågår fortfarande och beräknas klar 2020.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det enda intäkterna så här långt är intäkter från pilotkunder ca 40 000:- per år

Upplägg och genomförande

Upplägget är beskrivet i projektsammanfattningen ovan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01723

Statistik för sidan