Automatisk Aktivitets Generator (AAG)

Diarienummer 2015-01723
Koordinator ENERA INTERNATIONAL AKTIEBOLAG - Enera International AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet Automatisk Aktivitets Generator (AAG) är att utveckla en första version av denna produkt.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med Automatisk Aktivitets Generator (AAG) är att med automatik samla in, analysera och presentera tidrapport och aktivitetsinformation baserat på platser som kan besökas under arbetsdagen. Informationen samlas in med automatik utan manuella moment och resultatet presenteras som tidrapporter, aktivitetsrapporter och mötesrapporter där det framgår vilka kunder, objekt eller installationer som besökts och hur lång tid som spenderats. Dessutom skapas en körjournal automatiskt, oftast utan att föraren behöver göra något manuellt arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller följande fem delar: 1.Marknadsundersökning i Sverige, Tyskland, UK och USA. 2.Utveckling av serverprogramvara AAG. 3.Modifiering av AVL-enhet för att bättre passa AAG. 4.Utveckling av plug-ins för externa system 5.Utveckling av App för SmartPhone för att se och modifiera information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.