Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk Aktivitets Generator (AAG)

Diarienummer
Koordinator ENERA INTERNATIONAL AKTIEBOLAG - Enera International AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att genomföra en marknadsundersökning för och utveckla AAG, ett automatiskt system för att ta fram tidrapporter, aktivitetsrapporter och körjournaler för fältarbete. Uppfyllelse: Marknadsundersökning genomförd. Modifiering av AVL-enhet klar. Utveckling av AAG (nu WorkMirror) pågår fortfarande och beräknas klar 2020.

Resultat och förväntade effekter

Det enda intäkterna så här långt är intäkter från pilotkunder ca 40 000:- per år

Upplägg och genomförande

Upplägget är beskrivet i projektsammanfattningen ovan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01723

Statistik för sidan