Automatic system for faecal sample pre-processing

Diarienummer
Koordinator S2G Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 505 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat