Automatic system for faecal sample pre-processing

Diarienummer
Koordinator S2G Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 505 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00819

Statistik för sidan