Authone

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 537 600 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat