Att organisera starka miljöer vid forskningsinstitut

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 1 499 997 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03167

Statistik för sidan