Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att leda och lära av innovativa individer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att leda och lära av innovativa individerProjektet inriktar sig på de för företagens konkurrenskraft viktiga innovativa individerna, som försummats i produktutvecklingsforskningen om processer, strukturer och team. Projektet avser att öka kunskap om och ge goda exempel på hur fou-ledningen kan integrera, skydda och få utväxling på dessa innovatörer i resurssnåla organisationer. Särskilt intresse ägnas metoder att uppmuntra kvinnliga innovatörer och stärka deras patentaktivitet. Patentavdelningarnas nya roll som aktiv part i innovationsprocessen lyfts särskilt fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Insikter, exempel, föredömen och metoder sprids via branschföreningar, industritidskrifter och utbildningsarrangörer, genom grundutbildning och LIUs ledningsprogram för avancerad projektledarutbildning.

Upplägg och genomförande

Utifrån tidigare studier inom Sandvik och Scania ska projektet studera innovatörer på SCA Personal Care och därefter också Ericsson. Intervjuer med innovatörer identifierade på basis av intern patentstatistik, med patentingenjörer, kollegor och chefer bildar bas för företagsövergripande seminarier där olika arbetssätt kan jämföras och spridas. Projektet eftersträvar också sampublicering universitets-/företagsforskare, till exempel gemensamma konferenspapers, för att precisera, sprida och förädla resultat och idéer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00643

Statistik för sidan