Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att göra verklighet av behandlande vaccination av kronisk virushepatit

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för laboratoriemedicin
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Då projektet startade saknades effektiv behandling av kronisk hepatit C virus (HCV) infektion varvid målet var att ta fram ett effektivt behandlande vaccin. Projektet avsåg att ta fram vaccinkandidat och administrationssätt så lång att det var redo för toxikologiska studier inför en klinisk studie. Dessa mål har uppnåtts samt att planer för både toxikologisk utvärdering och klinisk studie har tagits fram. Avslutningsvis har vi nu producerat dessa två plasmider enligt GMP så alla projektets mål har nu uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det vaccin vi utvecklat har en avsevärt bättre effekt än det vaccin vi tidigare tagit fram och testat på människa. Särskilt i transgena musmodeller, vilka bättre efterlikna en människa med kronisk HCV infektion, ser vi att det nya vaccinet har bättre effekt. Detta har nu kombinerats med vårt förbättrade sätt att administrera DNA vaccin och tillsammans fungerar dessa mycket bra. Vi har dessutom lyckats producera vaccin komponenter utan problem enligt GMP standard. Projektet har dessutom genererat 8 patentansökningar av vilka 4 nu är godkända patent. Exploatering har fungerat väl.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit tydligt och inte stött på problem. Ingående partners har haft sin tydliga uppgift helt utan överlapp varvid de enskilda partners kompetens utnyttjats maximalt. Kommunikation har skett löpande via mail och telefon kompletterat med fysiska möten 1-2 ggr/år. Alla delprojekt har kunnat genomföras utan större problem. Partners har löpande diskuterat patentstrategi och det patentombud som angivits i ansökan har använts flitigt. Ett flertal publikationer har genererats och ytterligare är på väg. Sammantaget har projektets genomförande varit lyckat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00528

Statistik för sidan