Att ansöka MOVITS

Diarienummer 2010-01521
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2010
Status Avslutat