Att ansöka MOVITS

Diarienummer
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01521

Statistik för sidan