Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återtillverkning och franchising för hållbar produktionsstrategi

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Hypotesen är: Kan återtillverkning genom franchising vara en alternativ väg att gå, speciellt om det redan uppstått spontan återtillverkning i värdekedjan? Vi har inte hittat ett enda företag som tillämpar denna affärsmodell. En djupare analys visar att återställa produkten till ett skick som motsvarar användbarhet för funktionsförsäljning kan vara en lysande affär. Det finns många fall av återtillverkning via partnerskap mellan originaltillverkare och återtillverkare.

Långsiktiga effekter som förväntas

återtillverkning uppfattas ofta som ett produktions- och logistikproblem, men är egentligen en fråga om företagsstrategi. åT via partnerskap är en metod för små och medelstora företag då stora hellre etablerar egna fabriker eller förstärker den lokala representation de redan har. Framgångsfaktorer för åT via partnerskap är varaktiga produkter, lång produktionshistoria, omfattande kännedom om var dessa finns och kunskapsövertag mot den återtillverkande parten.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudie, scanning av företag, genomfört besök och workshop med företag som vi sett som lämpliga kandidater. Intervjuer och diskussioner med intresserade inte riktigt lika ´heta´ företag. Projektet har tagit fram en workshop med presentation av konceptet, en beräkningsmodell för utvärdering av förevarande produkters lämplighet, enkät för att bedöma ledande personers inställning och uppfattning om konceptets tillämplighet. Verktyg för workshop finns bilagt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02022

Statistik för sidan