Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASTAR - Acute Stroke Treatment and Recovery

Diarienummer
Koordinator EDVINCE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet bestod av tre övergripande uppgifter: Aktivitet 1 - Definition av studiekrav och förberedande av Fas I/IIa studie för genomförande under ett Fas 2 projekt, samt att utvärdera Edvince nuvarande status och externa omständigheter, och etablera en förståelse kring den europeiska marknaden och konkurrenssituation; Aktivitet 2 - Att utveckla en affärsstrategi i samklang med Edvince vision, värdegrund och långsiktiga utvecklings och affärsmål; Aktivitet 3 - Att formulera en slutlig affärsstrategi och affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i färdigställandet av en ansökan om prövningstillstånd för en Fas I/II studie. Projektet resulterade även i en grundlig förståelse kring marknadslandskapet som Edvince verkar i, och etablerade en grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten i förhållande till de marknadskrafter som råder. Resultatet var även en mer förädlad affärsstrategi och en anpassning av affärsplanen i enlighet med de nya kunskaper som erhållits, samt en fördjupad plan för att nå nästa infektionspunkt.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat på tre övergripande aktiviteter, där aktivitet 1 genomfördes av Edvince tillsammans med expert konsulter, uppgift 2 och 3 genomfördes av Edvince. Aktivitet 1 la grunden för de två övriga och faciliterades väsentligt av den expertis som engagerats, både kvalitetsmässigt och tidsmässigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03371

Statistik för sidan