ASTAR - Acute Stroke Treatment and Recovery

Diarienummer 2017-03371
Koordinator EDVINCE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Edvince utvecklar läkemedel för akut behandling av stroke. Den första produkten i Edvince pipeline, Edv2209, är utvecklad för att minimera skadorna vid stroke som uppkommer vid en blödning från ett brustet kärl i hjärnan. Bolaget står nu inför den första studien i människa efter att ha genomfört den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten. Stödet från Vinnova ska användas för att ta fram en fördjupad affärsplan för klinisk validering och kommersialisering av Edv2209.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen är att färdigställa en fördjupad affärsplan. Resultatet ska användas dels för att förklara bolagets förutsättningar och målsättningar för branschkunniga investerare och dels ligga till grund för bolagets affärsutveckling och kontakter med potentiella partners för vidare utveckling av läkemedlet Edv2209.

Planerat upplägg och genomförande

ASTAR-projektet genomförs med hjälp av strategisk affärsplanering i tre steg: 1. Strategisk analys - genomgång av Edvinces nuvarande position och framtida utmaningar internt/externt, analys av marknaden, genomlysning av konkurrens, förbereda fas I / IIa-studie som ska genomföras i fas 2-projektet. 2. Affärsmodell - definierar en affärsmodell som överensstämmer med Edvinces vision, värderingar, långsiktiga utveckling och intäktsmål. 3. Affärsplanutveckling och formulering - formulering av den slutliga affärsstrategin, affärsmodellen och kommersialiseringsplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.