Ärttempe

Diarienummer 2016-05514
Koordinator MÖGELMAT AKTIEBOLAG - Mögelmat AB
Bidrag från Vinnova 137 584 kronor
Projektets löptid januari 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein

Syfte och mål

Projektet syftade till att utreda regulatoriska och marknadsmässiga förutsättningar för att kunna ta produkten till marknaden. Det inkluderade också utredning av storskaliga produktionsmetoder och kvalitetsaspekter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi nu har en produktionsanläggning som kommer att tas i bruk inom kort.

Upplägg och genomförande

En expert anlitades för att utreda de regulatoriska frågorna. Vi genomförde besök hos tillverkare i Sverige och utomlands.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.