Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ärttempe

Diarienummer
Koordinator MÖGELMAT AKTIEBOLAG - Mögelmat AB
Bidrag från Vinnova 137 584 kronor
Projektets löptid januari 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utreda regulatoriska och marknadsmässiga förutsättningar för att kunna ta produkten till marknaden. Det inkluderade också utredning av storskaliga produktionsmetoder och kvalitetsaspekter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är att vi nu har en produktionsanläggning som kommer att tas i bruk inom kort.

Upplägg och genomförande

En expert anlitades för att utreda de regulatoriska frågorna. Vi genomförde besök hos tillverkare i Sverige och utomlands.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05514

Statistik för sidan