Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker

Diarienummer 2017-00767
Koordinator GWS PRODUCTION AB
Bidrag från Vinnova 1 989 101 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Projektets mål är att ge våra analytiker både snabbare och bättre indikatorer av globala säkerhetsrisker genom bredare och mer detaljerad täckning av nyhetskällor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas radikalt öka detektionsprecision av globala säkerhetsrisker och därmed tillåta en avsevärd ökning i antal bevakade källor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska undersöka modeller och metoder för effektiv klassificering av nyhetsartiklar och andra källor med hjälp av artificiell intelligens med neurala nätverk. Systemet ska utvecklas iterativt i cykler av testning, evaluering och förbättring, från en enklare prototyp för att påvisa konceptet, till en avancerad multiklassificeringssystem med hög precision genom att använda senaste forskning och framsteg inom neurala nätverk.

Externa länkar

Global Warning System: The AI Project GWS Production AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.