Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 336 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat en beslutsstödsystemsprototyp baserat på artificiell intelligens som integrerar AI metoder och algoritmer, maskininlärning, klinisk kunskap, erfarenhet samt statistiska modeller i ett kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister med mer än 4500 poster för att förbättra och effektivisera individualiserad vård. Beslutsstödsystemet har förmågan att identifiera information/kunskap som kan ge ett förbättrat beslutsunderlag inför val av behandling på individuell nivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det föreslagna hybridsystemet använder ett befintligt kvalitetsregister och bygger på en kombination av metoder och tekniker från artificiell intelligens och informatik som kan skapa ett beslutsstödsystem som hjälper läkare och andra yrkesgrupper inom habiliteringen att fatta beslut om behandling på individnivå. Vi ser även detta projekt som ett värdefullt projekt och kunskapskälla för hur andra kvalitetsregister i framtiden kan användas för individualiserad vård och personligt anpassade behandlingsåtgärder.

Upplägg och genomförande

Projektet har i nära samarbete med vården utvecklat en prototyp som Proof of concept med ledande expertis inom områdena, Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi och registerhållare för CPUP, Elisabet Rodby Bousquet, docent och nationell koordinator för CPUP och forskare inom cerebral pares samt Peter Funk, professor i Artificiell intelligens. Beslutsstödsystemet bygger på ett kvalitetsregister som följer individer med cerebral pares från småbarnsåren till vuxen ålder. Vi har tagit fram 14 frågor som en del i utvärderingen av beslutsstödsystemet och mer än 50 kliniker deltar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2017

Diarienummer 2017-01555

Statistik för sidan