Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården

Diarienummer 2017-01555
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 336 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett beslutsstödsystem baserat på AI som använder kvalitetsregister för att förbättra och effektivisera individualiserad vård. Genom att kombinera metoder och tekniker från AI och informatik kan ett beslutsstödsystem skapas som hjälper läkare/kliniker att förbättra vården på en individuell nivå. Vi ser en stor potential för individualiserade behandlingsåtgärder baserat på det nationella kvalitetsregistret för personer med cerebral pares (CPUP) som har en täckningsgrad på >95% och omfattar longitudinella uppgifter för drygt 4500 personer.

Förväntade effekter och resultat

Genom det föreslagna hybridsystemet som använder ett befintligt kvalitetsregister och som bygger på en kombination av metoder och tekniker från artificiell intelligens och informatik kan ett beslutsstödsystem skapas som hjälper läkare och andra professioner inom habiliteringen att förbättra vården på en individuell nivå. Vi ser även detta projekt som ett värdefullt projekt och kunskapskälla för hur andra kvalitetsregister i framtiden kan användas för individualiserad vård och personligt anpassade behandlingsåtgärder

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer i nära samarbete med vården utveckla en prototyp som "Proof of concept". Utveckling sker med ledande expertis inom områdena, Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi och registerhållare för CPUP, Elisabet Rodby Bousquet, nationell koordinator för CPUP och forskare inom cerebral pares samt Peter Funk, professor i Datavetenskap/Artificiell intelligens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.