Arterica Closure Device

Diarienummer 2016-04376
Koordinator M-V Arterica AB
Bidrag från Vinnova 8 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017