Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Årets initiativ 2018

Diarienummer
Koordinator FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum - idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Mötesplats Social Innovation. Genom Årets initiativ lyfter vi civilsamhällets sociala innovationers betydelse för en positiv samhällsutveckling. Årets initiativ 2018 tilldelades appen Reality Check på Internationella Frivilligdagen (5 december), på ett gala-likt event med ca 150 deltagare. Årets initiativ stor spridning i sociala medier, i Forums nyhetsbrev och bland Forums medlemmar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån syftet att ge den idéburna sektorn uppmärksamhet för sina sociala insatser uppfyllde vi följande mål: De tre finalisterna fick stor uppmärksamhet i samband med den Internationella Frivilligdagen (5 december) Vinnaren lyftes i pressmeddelande som nådde 394 visningar, fick även stor spridning i sociala medier. Årets initiativ blev välkänt bland Forums medlemmar. Redan innan eventet den 5 december hade Årets initiativ 2018 fått stor spridning, då över 300 personer nominerade olika initiativ. Det är nära 10 gånger så mycket som tidigare år.

Upplägg och genomförande

Under hösten 2018 arbetade Forum för att samla in nomineringar. Under en period på 3 veckor kom det in bidrag från 320 personer som nominerat olika initiativ. En gallring gjordes sedan av Forum som tog fram de 10 främsta initiativen. En jury, bestående av en representant från IBM, Mötesplats social innovation och Forum samt fjolårets vinnare (ordförande för #jagärhär), vidtog arbetet och valde ut tre initiativ som gick vidare till final. Juryn beslutade sedan vilket av dessa tre initiativ som fick utmärkelsen Årets initiativ 2018.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04374

Statistik för sidan