Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Bidrag från Vinnova 8 258 031 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Medborgarforskning (citizen science) innebär i korta ordalag att forskare tar hjälp av allmänheten i sin forskning. Metoden är en underutnyttjad resurs för samverkan vid svenska universitet. Projektet ska därför utveckla förutsättningar för ökad samverkan kring medborgarforskning. Målet är att utveckla standarder för datakvalitet, sammanställa etiska riktlinjer, utveckla principer för effektiv användning av teknik samt nya metoder för dialog mellan forskare och allmänhet.

Förväntade effekter och resultat

Webbportalen medborgarforskning.se kommer att samla verktyg, principer och bästa praxis för medborgarforskning, anpassat till olika aktörer. Här ingår standarder för att säkra datakvalitet, etiska riktlinjer, vägledning för tekniska lösningar och en verktygslåda för dialogbaserad kommunikation. Portalen blir en knutpunkt för olika aktörer, med löpande rapportering från svenska projekt. Forskare kan t.ex. lansera nya studier och medborgare kan söka bland projekt att delta i eller starta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett transdisciplinärt samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och föreningen Vetenskap & Allmänhet. Deltagarna kommer att inventera svenska medborgarforskningsprojekt, undersöka befintliga webbportaler internationellt, bygga en databas med användarvänligt gränssnitt anpassat för målgrupperna, utveckla en funktion där forskare kan registrera projekt, och hålla en uppdaterad projektblogg om projektets framsteg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Diarienummer 2017-03527

Statistik för sidan