Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arctic Business Incubator - Excellens 2015

Diarienummer
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB - Aurorum Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens

Syfte och mål

Arctic Business Incubator (ABI) skall genom detta projekt skapa nya framgångsrika innovativa tillväxt- och exportbolag från Skellefteå till Kiruna. Genom att göra detta kan vi och andra regionala aktörer tillsammans uppnå vår vision om att skapa en framgångsrik miljö i norra Sverige för nya export- och tillväxtföretag och genom detta bidra till att stärka kompetensen, attraktionskraften och välfärden i norra Sverige.

Förväntade effekter och resultat

De direkta effekterna av detta projekt skall vara att ABI stödjer att ta ideer från våra universitet, innovatörer och entreprenörer och även bolag eller offentliga offentliga organisations och ur dessa skapa nya innovativa export- och tillväxtbolag. De indirekta effekterna är att vi genom detta arbete skall bidra till att öka attraktionskraften för etableringar, kompetens, och investeringar i vår region samt även öka förståelsen och kompetensen kring start-ups.

Planerat upplägg och genomförande

ABI skall jobba för ett brett och inkluderande inflöde av idéer och både jobba direkt mot innovatörer och även ha ett nära samarbete med andra regionala och nationella aktörer som LTU, ALMI, Norrbottens- och Västerbottens Länsstyrelser och Landsting, olika intresse och företagarorganisationer etc. De ideer och bolag som ABI jobbar med skall få ett internationellt och individuellt anpassat stöd och rådgivning fokuserat kring följande huvudområden; affärsmodell, finansiering, team och bolagsbyggande. De skall även få enkel tillgång till kontor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03050

Statistik för sidan