Arc Aroma Pure CEPT®) Effektiv Biologisk rening

Diarienummer 2009-04428
Koordinator Arc Aroma Pure AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2012
Status Avslutat